foredragmm.JPG

UNDERVISNING

Jeg har undervist i en lang række forskellige sammenhænge – fra universiteter og højskoler til konferencer og festivaler. Fra 2016-2023 underviste jeg på Ry Højskoles horisontlinje, hvor mit fagfelt spændte fra global økologi, klimaforandringer og grøn omstilling til samfundsfag/journalistik, filosofi og opmærksomhed. Med min miljøfaglige baggrund brænder jeg i særlig grad for undervisningen i økologi, bæredygtige alternativer og klimaforandringer. Som en del af faget "Kloden Kalder", udarbejdede jeg i 2021 et crash course i global økologi og klimaforandringer, som er tilrettelagt som en virtuel rejse rundt til klodens miljømæssige brændpunkter. Det er open source og tilgængeligt for alle der har interesse i at undervise eller lære om klimaforandringernes konsekvenser for mennesker og natur.

KK_forside

Jeg gør mig umage med at skabe et undervisningsrum der befordrer tryghed, nærvær og nysgerrighed. Og fordi læring er en proces der finder sted på baggrund af vores evne til opmærksomhed og tilstedeværelse, er jeg optaget af hvordan læring befordres gennem deltagelse i fælles undersøgelser, oplevelser og samtaler. I min optik modarbejder vi den måde læringsprocesser udfolder sig på, når eleven ikke er tilstede eller føler sig fremmed i læringsrummet.

Jeg ser undervisningssituationen som en rejse i et ukendt land, hvor mødet imellem elevens og lærerens intelligenser er et møde imellem forskellige måder at se, oversætte og handle i verden. Hvis læreren ikke skal stå i vejen for elevens intelligens, er den første opgave at åbne sig for elevens måde at opfatte verden og prøve at forstå elevens blik på virkeligheden. Dernæst er udfordringen at ledsage eleven ind i et fagområde eller vidensfelt ved at følge elevens færd og hendes oversættelse af det hun oplever.

"Det har været en fornøjelse at lære Jeppe at kende og opleve ham arbejde med vores elever. Det er rart at være omkring hans ydmyge natur. Han kommer med et nærvær og en klarhed som skaber et rum, hvor nye spørgsmål kan opstå og udforskes sammen skulder ved skulder."

Jonatan Spejlborg Juelsbo, grundlægger og forstander på LungA School

"Jeppe faciliterende en dag for vores elever på læringsforløbet Green Community Lab ved Kaospiloterne, hvor temaet om regeneration var i fokus. Jeppe er skarp og humoristisk, og får alt med – også selvom det er livet og fremtidens store spørgsmål som sættes under luppen. Få rummer den viden og er så alsidig og formidlingskyndig som han."

Kåre Wulff, proces designer og facilitator

"I Jeppes undervisning blev min verden åbnet op. Jeg lærte hvor kompleks klimakrisen er, men også hvor stort et råderum af muligheder jeg har for at agere i den. Mest af alt har Jeppes undervisning været en stor inspirationskilde for mig til at ændre min vej frem i livet til at leve langt mere bæredygtigt, selvforsynende og med en legende tilgang til livet."

Marie Gravesen Cox, underviser på Kalø Højskole

"I Jeppes undervisning bliver du konfronteret med dit syn på hvad undervisning kan. '15 minutter' er egentlig ikke et fag, men en oplevelse, en slags rejse ind i sig selv gennem ritualer, rollespil og lege. Faget giver dig redskaber til at forstå, hvor vigtig din opmærksomhed er, og hvor vigtigt det er for din egen dannelse at kunne beherske sin opmærksomhed."

Elever på faget '15 minutter' på Ry Højskole